دوشنبه ۲۳ تیر ۱۳۹۹

آرشیو ماهیانه

اخبار شهریور 1398

عنوانتاریخ انتشار
بازدیدیوکیو ساکورای از پروژه معیشتی موسسه ایلیا ۳۰ شهریور ۱۳۹۸
در جلسه شورای تامین شهرستان پاکدشت وضعیت اتباع خارجی این شهرستان بررسی شد ۲۶ شهریور ۱۳۹۸
مرحله پنجم طرح بیمه سلامت پناهندگان ۲۶ شهریور ۱۳۹۸
بازدید فرماندار شهرستان پاکدشت از اردوگاه مراقبتی اتباع خارجی عسگرآباد ۲۶ شهریور ۱۳۹۸
بازدید فرماندار پیشوا از اردوگاه عسگرآباد ۲۶ شهریور ۱۳۹۸
حضور سرپرست اداره کل امور اتباع ومهاجرین خارجی استانداری تهران در مراسم گرامیداشت آیت الله محسنی (ره) ۲۵ شهریور ۱۳۹۸
بازدید فرماندار و اعضای شورای تأمین شهرستان قرچک از اردوگاه اتباع خارجی عسگر آباد ۲۵ شهریور ۱۳۹۸
بازدید فرماندار ورامین از اردوگاه اتباع خارجی عسگر آباد ۲۳ شهریور ۱۳۹۸
بازدید فرماندار ملارد از اردوگاه اتباع خارجی روستای عسگر آباد ورامین ۲۳ شهریور ۱۳۹۸
انتصاب در اداره کل امور اتباع و مهاجرین خارجی استانداری تهران ۱۲ شهریور ۱۳۹۸
نشست ساماندهی هیات های مذهبی اتباع و مهاجرین افغانستانی برگزار شد ۱۲ شهریور ۱۳۹۸