دوشنبه ۲۵ تیر ۱۴۰۳
 

 

 

نمایندگی کمیساریای عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان در ج.ا.ا

حوزه فعالیت: ارائه کلیه خدمات به پناهندگان

unhcr.org.ir

 

 

آپریشن مرسی

حوزه فعالیت: آموزشی- توانبخشی- توانمندسازی

Refugees Empowerment Project .ir

 

 

انجمن پناهندگان دانمارک (DRC )

حوزه فعالیت: آموزشی- درمانی- توانمندسازی-معیشتی

www.drc.dk

 

 

انجمن حمایت از زنان و کودکان پناهنده (حامی )

حوزه فعالیت: آموزشی-توانمندسازی

www.Hamiorg.org

 

 

مؤسسه ارتقای کیفیت زندگی ایرانیان ( ایلیا )

حوزه فعالیت: آموزشی- توانمندسازی-معیشتی

Iliacharity.org

 

 

بنیاد خیریه بین المللی امداد جهان (WRF )

حوزه فعالیت: آموزشی- توانمندسازی-مددکاری

www.iwrf.ir

 

 

مؤسسه خیریه بهنام دهش پور

حوزه فعالیت: خدمات درمانی به افراد مبتلا به سرطان

behnamcharity.org.ir

 

 

صندوق حمایت از کودکان سازمان ملل متحد (یونیسف) در ج.ا.ا

حوزه فعالیت: آموزشی

www.unicef.org>iran

 

 

سازمان پزشکان بدون مرز (MSFF)

حوزه فعالیت: درمانی

www.msf.org

 

 

مؤسسه خیریه بین المللی زنجیره امید

حوزه فعالیت: توانبخشی . خدمات درمانی

www.zanjirehomid.com

 

 

تولد دوباره

حوزه فعالیت: حمایت از معتادین بهبود یافته. آموزشی

www.rebirth.ir

 

 

کنشگران توسعه پارس

حوزه فعالیت: آموزشی. توانمندسازی.

www.pda.org.ir

 

 

دفاع از قربانیان خشونت

حوزه فعالیت: حمایت از افراد خشونت دیده

www.odvv.org

 

 

 

جمعیت حمایت از بهبود یافتگان ( SRS )

حوزه فعالیت: حمایت از معتادین و بهبود یافتگان

www.srsorg.com

 

 

سازمان امور پناهندگی نروژی (NRC )

حوزه فعالیت: آموزشی-توانمندسازی- معیشتی

www.nrc.no

 

 

سازمان ریلیف اینترنشنال در ج.ا.ا

حوزه فعالیت: آموزشی-توانمندسازی- معیشتی

www.ri.org

 

 

مؤسسه خیریه محک

حوزه فعالیت: خدمات درمانی به کودکان مبتلا به سرطان

www.mahak-charity.org