جمعه ۳۰ فروردین ۱۳۹۸

 

کلیه دانشجویان پذیرفته شده در یکی از دانشگاه های کشور می بایست مدارک ذیل را تحویل و مراحل مورد اشاره را طی نمایند.

1- مدارک مورد نیاز :
- کپی مدرک دیپلم و پیش دانشگاهی
-کپی مدارک شناسایی خانواده ( کارت ، پاسپورت یا گواهی ولادت )
پاسپورت : (کپی صفحه اول + آخرین اقامت)
کارت: (کپی همه کارتها در یک صفحه گرفته شود )
- دوقطعه عکس

- معرفی نامه دانشگاه (کاربرگ شماره 1)

2- اخذ تسویه حساب
 به دانشجو پس از ارائه مدارک جهت انجام مصاحبه وقت داده شده و در موعد مقرر با حضور در امور دانشجویی مصاحبه خواهد شد که پس از گذراندن مراحل مصاحبه ، به اردوگاهها و مراکز خدمات اداری مربوطه جهت ابطال کارت معرفی میشود.ضمناً دانشجو در صورت داشتن پاسپورت ، مدرک وی تایید و به دانشگاه مربوطه معرفی می شود. 
دانشجو بعداز ابطال کارت و دریافت برگه تردد خروجی دانشجویی که دارای 90 روز اعتبار و تا دو بار نیز قابل تمدید می باشد به دانشگاه معرفی می شود .
چنانچه دانشجو جهت اخذ تسویه حساب مراجعه کرده باشد یعنی کلیه مراحل قبل را طی نموده و تصمیم به خروج از کشور جهت اخذ ویزای دانشجویی گرفته است طی نامه ای به پلیس مهاجرت معرفی می گردد.
در ادامه مراحل ثبت نام ،  دانشگاه به دانشجو معرفی نامه ای جهت ارائه به وزارت علوم می دهد و دانشجو بعد از مراجعه به آن وزارت موظف میشود هم به سفارت کشور متبوع جهت دریافت پاسپورت خام و هم به وزارت امور خارجه مراجعه و پس از اخذ تاییدیه مدارک خود را به پلیس مهاجرت ارائه کند و بعد از انجام این مرحله مجددآ به اداره کل امور اتباع برای دریافت تسویه حساب باز می گردد .

با انجام تسویه حساب ، مراحل ثبت نام دانشجو در این اداره کل خاتمه می یابد و متقاضی  با در دست داشتن تسویه حساب و مراجعه به پلیس برای خروج از کشور ( یا سفر به کیش برای دختران دانشجو ) اقدام می نماید.

 ملاحظه: دختران دانشجو می توانند به طور موقت بجای خروج از کشور به کیش سفر کنند که البته بعد از پایان تحصیل آنها نیز جهت دریافت مدرک تحصیلی شان باید از کشور خارج و دوباره وارد شوند تا پاسپورت الکترونیکی داشته باشند .

 3- اصلاح وضعیت در سیستم

 چنانجه دانشجو برای اصلاح وضعیت خود در سیستم به این اداره مراجعه نماید در صورتیکه کارت خود را ابطال کرده و با اخذ پاسپورت از کشور خارج شده اما در سیستم نجوا وضعیت جدید ثبت نشده است به ایشان معرفی نامه ای جهت مراجعه به مراکز خدمات اداری به منظور اصلاح وضعیت در سیستم نجوا ارائه می گردد.

************* 

ملاحظه: کلیه امور مربوط به دانش آموزان تبعه خارجی از جمله صدور گواهی ، رفع مشکلات هویتی ، تسهیل در مراحل ثبت نام  ..... در این اداره قابل پیگیری می باشد .