دوشنبه ۷ فروردین ۱۴۰۲
 

مرکز خدمات اداری پاکدشت

کلیه امور اداری اتباع خارجی دارای کارت معتبر مقیم پاکدشت در اردوگاه پاکدشت انجام میپذیرد.

اموری که در این مرکز انجام می شود:

  • شناسایی نوزاد
  • ادغام پرونده های ازدواجی 
  •  صدور برگه خروجی (عادی،گذرنامه و دانشجویی)
  •  صدور برگ تردد بین شهری
  •  انتقال پرونده های بین استانی 
  •  تفکیک پرونده 
  •  شناسایی همسر ایرانی
  •  صدور المثنی
  •  ثبت فوت
  •  ...
آدرس: پاکدشت, بلوار آموزش و پروش , میدان مادر , خیابان شورا

مرکز خدمات اداری پاکدشت
مرکز خدمات اداری پاکدشت