دوشنبه ۲۵ تیر ۱۴۰۳
 

مرکز خدمات اداری پاکدشت

کلیه امور اداری اتباع خارجی دارای کارت معتبر مقیم پاکدشت در اردوگاه پاکدشت انجام میپذیرد.

اموری که در این مرکز انجام می شود:

  • شناسایی نوزاد
  • ادغام پرونده های ازدواجی 
  •  صدور برگه خروجی (عادی،گذرنامه و دانشجویی)
  •  صدور برگ تردد بین شهری
  •  انتقال پرونده های بین استانی 
  •  تفکیک پرونده 
  •  شناسایی همسر ایرانی
  •  صدور المثنی
  •  ثبت فوت
  •  ...
آدرس: پاکدشت, بلوار آموزش و پروش , میدان مادر , خیابان شورا

مرکز خدمات اداری پاکدشت
مرکز خدمات اداری پاکدشت