دوشنبه ۳ اردیبهشت ۱۴۰۳
 

مرکز خدمات اداری گل تپه

کلیه امور اداری اتباع خارجی دارای کارت معتبر مقیم ورامین در اردوگاه گل تپه انجام می پذیرد.

اموری که در این مرکز انجام می شود:

  • شناسایی نوزاد
  • ادغام پرونده های ازدواجی
  • صدور برگه خروجی (عادی،گذرنامه و دانشجویی)
  • صدور برگ تردد بین شهری
  • انتقال پرونده های بین استانی
  • تفکیک پرونده
  • شناسایی همسر ایرانی
  • صدور المثنی
  • ثبت فوت
  • ...

آدرس: نرسیده به پلیس راه قرچک ، جنب زندان زنان 

تلفن : 36146655-(021)

 

گل تپه5
گل تپه4
گل تپه3
مرکز خدمات اداری گل تپه
گل تپه6
گل تپه7
مرکز خدمات اداری گل تپه