شنبه ۸ مهر ۱۴۰۲
 

کشور ثالث

شرایط و چگونگی ارائه مدارک لازم جهت خروج به مقصد کشور ثالث

الف- شخص تبعه خارجی بایستی دارای کارت آمایش معتبر باشد.
ب- اخذ و داشتن گذرنامه کشور متبوع.

پ- داشتن دعوتنامه از کشور ثالت یا مجوز اقامت

شرایط پذیرش اتباعی که دارای ویزای ورود به کشور ثالث می باشند:

تبعه پس از اخذ ویزای کشور ثالث، به یکی از مراکز خدمات اداری (خلیج فارس، گل تپه ، پاکدشت )که پرونده آنان در آن مراکز موجود می باشد مراجعه می نماید ، و پس از انجام تسویه حساب در آن مراکز، به پلیس محترم ناجا معرفی شده و سپس مراحل بعدی خروج به مقصد کشور ثالث توسط پلیس محترم مهاجرت و گذرنامه صورت می پذیرد.

توجه : شرایط و مراحل اخذ ویزا مربوط به سفارت کشورهای ثالث بوده و ارتباطی به اداره کل اموراتباع و مهاجرین خارجی استانداری ندارد، لیکن اشخاص بعضاً در سیر مراحل پیگیری کارهای مربوط به اخذ ویزای کشور ثالث، خدماتی از قبیل; تایید و ترجمه کارت شناسایی( آمایش)، گواهی ولادت، عقدنامه سفارتی یا نکاح خط، مدارک تحصیلی و انجام انگشت نگاری را از اداره کل امور اتباع و مهاجرین خارجی استانداری دریافت می نمایند. بدین صورت که با مراجعه حضوری به اداره کل اتباع و ارائه اصل مدرک شناسایی ( کارت آمایش) و پر کردن فرم درخواست، نسبت به دریافت معرفی نامه و مراجعه به مراجع ذیربط اقدام می نمایند.
- شرایط پذیرش زوج یا زوجه ای که به واسطه اقامت یکی از طرفین در کشور ثالث متقاضی خروج از کشور می باشند:
1- تبعه پس از اخذ ویزا یا اقامت کشور ثالث و ارایه مستندات ازدواج و اقامت همسرش در کشور ثالث، به همراه سرپرست خود به یکی از مراکز خدمات اداری (خلیج فارس، گل تپه ، پاکدشت) که پرونده آنان در آن مراکز موجود می باشد مراجعه می نماید، و پس از انجام تسویه حساب در آن مراکز، به پلیس محترم ناجا معرفی شده و سپس مراحل بعدی خروج به مقصد کشور ثالث توسط پلیس محترم مهاجرت و گذرنامه صورت می پذیرد.

2- در مواردی که ویزای کشور ثالث از طریق غیر همسر اخذ شده است، نیازی به ارائه مستندات ازدواج نبوده و ملاک فقط داشتن ویزای کشور ثالث می باشد. 

توجه: فرزندان اناث زیر 18 سال و مجرد به همراه سرپرست حضور پیدا کرده و رضایت سرپرست هم شرط می باشد.

آدرس پلیس مهاجرت و گذرنامه ناجا:

خیابان ولیعصر( عج)، بعد از تقاطع خیابان زرتشت

جهت دیدن مراحل انجام کاری اینجا کلیک کنید