جمعه ۳۰ فروردین ۱۳۹۸

کشور ثالث

شرایط و چگونگی ارائه مدارک لازم جهت خروج به مقصد کشور ثالث
الف- شخص تبعه خارجی بایستی دارای کارت آمایش معتبر باشد.
ب- اخذ و داشتن پاسپورت کشور متبوع.
-شرایط پذیرش اتباعی که دارای ویزای ورود به کشور ثالث می باشند:
تبعه پس از اخذ ویزای کشور ثالث، به یکی از مراکز خدمات اداری سلیمانخانی، گل تپه ، پاکدشت و یا آبسرد (که پرونده آنان در آن مراکز موجود می باشد) مراجعه می نماید ، و پس از انجام تسویه حساب در آن مراکز، به پلیس محترم ناجا معرفی شده و سپس مراحل بعدی خروج به مقصد کشور ثالث توسط پلیس محترم مهاجرت و گذرنامه صورت می پذیرد.


نکته: شرایط و مراحل اخذ ویزا مربوط به سفارت کشورهای ثالث بوده و ارتباطی به اداره کل اموراتباع و مهاجرین خارجی استانداری ندارد، لیکن اشخاص بعضاً در سیر مراحل پیگیری کارهای مربوط به اخذ ویزای کشور ثالث، خدماتی از قبیل; تایید و ترجمه کارت شناسایی( آمایش)، گواهی ولادت، عقدنامه سفارتی یا نکاح خط، مدارک تحصیلی و انجام انگشت نگاری را از اداره کل امور اتباع و مهاجرین خارجی استانداری دریافت می نمایند. بدین صورت که با مراجعه حضوری به اداره کل اتباع و ارائه اصل مدرک شناسایی ( کارت آمایش) و پر کردن فرم درخواست، نسبت به دریافت معرفی نامه و مراجعه به مراجع ذیربط اقدام می نمایند.

- شرایط پذیرش زوج یا زوجه ای که به واسطه اقامت یکی از طرفین در کشور ثالث متقاضی خروج از کشور می باشند:
تبعه پس از اخذ ویزای کشور ثالث و ارایه مستندات ازدواج و اقامت همسر در کشور ثالث، به همراه سرپرست خود به یکی از مراکز خدمات اداری سلیمانخانی، گل تپه ، پاکدشت و یا آبسرد ( که پرونده آنان در آن مراکز موجود می باشد) مراجعه می نماید، و پس از انجام تسویه حساب در آن مراکز، به پلیس محترم ناجا معرفی شده و سپس مراحل بعدی خروج به مقصد کشور ثالث توسط پلیس محترم مهاجرت و گذرنامه صورت می پذیرد.

آدرس پلیس مهاجرت و گذرنامه ناجا: خیابان ولیعصر( عج)، بعد از تقاطع زرتشت